Chip Drum DCIV 2060/3060/3065

Chip Drum DCIV 2060/3060/3065

Part Number

 CT350922

 Model

 Fuji Xerox DocuCentre IV 2060/ 3060/ 3065

 Brand

Sử dụng cho Drum Cartridge máy Photocopy đơn sắc

 The life

 BK: 55K ( 55.000 bản in - Độ phủ mực 5% )

 Version

 JPN/ EXJPN

 Original

 VN

 Factory

 TW